Παιχνίδια στο διαδίκτυο

Online Betting 01

Το γραφείο μας έχει την τιμή να είναι η πρώτη λογιστική εταιρεία η οποία εκτίμησε τη βιομηχανία Παιχνιδιών στο διαδίκτυο και συγκεκριμένα, τις ειδικές ανάγκες που αυτή παρουσιάζει παρέχοντας επαγγελματικές υπηρεσίες. Με την πάροδο του χρόνου έχουμε επενδύσει σημαντικούς πόρους για να έχουμε έναν όμιλο γεμάτο εμπειρία στη βιομηχανία και αυτές τις εμπειρίες χρησιμοποιούμε για να επωφεληθούν οι πολλοί μας πελάτες.

Μπορούμε να προσφέρουμε βοήθεια και καθοδήγηση σε οποιαδήποτε νέο επιχειρηματία Παιχνιδιών στο διαδίκτυο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας Αίτησης για άδεια.

Μπορούμε να προσφέρουμε τις υπηρεσίες ενός λειτουργού σε θέση κλειδί, ο οποίος θα πρέπει να είναι κάτοικος της Μάλτας, θα πρέπει να είναι διευθυντής της εταιρείας, να έχει την έγκριση της LGA (Lotteries and Gaming Authority) (Αρχή Τυχερών Παιχνιδιών) και να έχει γνώσεις σχετικές με τη βιομηχανία παιχνιδιών.

Μπορούμε να καθοδηγήσουμε και να βοηθήσουμε στις διαπραγματεύσεις ενώ προσφέρουμε τοπικούς παρόχους υπηρεσιών και περιλαμβάνει:

  • hosting τεχνικού εξοπλισμού,
  • παροχείς εύρους ζώνης,
  • προσωπικό,
  • τοποθεσία γραφείων και
  • πύλες πληρωμών.

Σχετικές δημοσιεύσεις:

Bookmark the permalink.

Comments are closed.