Οικονομικές υπηρεσίες

IMG_4485

Η Βιομηχανία των Οικονομικών Υπηρεσιών αποτελεί μια ιστορία επιτυχίας για τη Μάλτα, η οποία έχει προσελκύσει στις ακτές τις εκατοντάδες τράπεζες και άλλους οικονομικούς οργανισμούς που θέλουν να επωφεληθούν από τα πολλά πλεονεκτήματα που προσφέρει το νησί στον τομέα αυτόν.

Στην MGI Malta μπορούμε να σας βοηθήσουμε με μια αρχική εξέταση του έργου σας και να σας παράσχουμε οδηγίες και βοήθεια κατά τη διαδικασία αίτησης.

Σχετικές δημοσιεύσεις:

Bookmark the permalink.

Comments are closed.