ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΤΑΠΙΣΤΕΥΜΑΤΟΣ

IMG_4476

Η εταιρεία MGI Fiduciary Services Limited ιδρύθηκε το 2006 και έχει λάβει άδεια από την κυβέρνηση της Μάλτας (Malta Financial Services Authority) για την παροχή υπηρεσιών καταπιστεύματος. Ώς καταπιστευματοδόχος, η εταιρεία είναι σε θέση να κατέχει μετοχές για λογαριασμό των δικαιούχων και ως εκ τούτου να παρέχει πλήρη ανωνυμία στους πελάτες της. Επίσης, ασκεί αυστηρό επαγγελματισμό και υψηλή εργασιακή ηθική όπως απαιτείται από την άδεια που έχει χορηγηθεί στην MGI Fiduciary Services Limited δυνάμει του άρθρου 43 (8), (ii) του νόμου περι Κοινοπραξιών, Κεφ. 331.

Η εταιρεία προσφέρει επίσης υπηρεσίες παροχής εταιρικού διευθυντή για πελάτες που δεν επιθυμούν να ενεργούν προσωπικά ως διεθυντές στις εταιρειές τους.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.