Άδεια λειτουργίας διεξαγωγής τυχερών παιχνιδιών στο διαδίκτυο – Μάλτα

Σοβαρές εταιρείες διεξαγωγής τυχερών παιχνιδιών αντιλαμβάνονται τη σημασία μιας αξιόπιστης άδειας. To γεγονός ότι γίνονται αντιληπτές από τους παίκτες ως ασφαλείς και αξιόπιστες παρέχει μεγαλύτερη αξιοπιστία στις ηλεκτρονικές σελίδες τυχερών παιχνιδιών και επομένως συμβάλει στο να τις καθιστά πιο ελκυστικές για τους πιθανούς παίκτες. Αυτό διευκολύνει την απόκτηση παίκτη καθώς και τη διατήρηση του και, κατά συνέπεια, μειώνει το κόστος που συνδέεται με την εν λόγω εξαγορά. Όπως γνωρίζουν όλοι οι επιχειρηματίες, το κόστος απόκτησης ενός παίκτη μπορεί να είναι ένας καθοριστικός παράγοντας για την επιτυχία ή την αποτυχία μιας επιχείρησης διεξαγωγής τυχερών παιχνιδιών στο διαδίκτυο.

Η Μάλτα προσφέρει ένα ελκυστικό πακέτο για τις επιχειρίσεις διεξαγωγής τυχερών παιχνιδιών στο διαδίκτυο, πακέτο το οποίο πολύ λιγες δικαιοδοσίες μπορούν να προσφέρουν. Οι Κανονισμοί Τυχερών Παιχνιδιών, που εκδόθηκαν στις αρχές του 2004 από την Αρχή Κληρώσεων και Τυχερών Παιχνιδιών, συνέχισαν τη βελτίωση των υφιστάμενων κανόνων και ενίσχυσαν ακόμη περισσότερο τη φήμη της Μάλτας ως δικαιοδοσία η οποία χαίρει εμπιστοσύνης τόσο από τους παίκτες όσο και από τους φορείς εκμετάλλευσης. Χάρη σε αυτή την ειδική νομοθεσία και τους κανονισμούς, η Μάλτα τα τελευταία 7 χρόνια είναι η πρώτη σε επιλογή χώρα απο τις επιχειρίσεις διεξαγωγής τυχερών παιχνιδιών στο διαδίκτυο.

Η Εποπτέυοσα Αρχή χορηγεί άδειες για τη λειτουργία επιχειρίσεων διεξαγωγης παιχνιδιών στο διαδίκτυο σε άτομα που έχουν επιδείξει “κατάλληλη επιχειρηματική ικανότητα για τη ίδρυση γραφείου στοιχημάτων με επιτυχία”.

Οι νέοι κανόνες προβλέπουν τέσσερις διαφορετικές κατηγορίες αδειών, και συγκεκριμένα:

Κατηγορία 1 – παιχνίδια τύπου καζίνο, λαχεία και φρουτάκια

Κατηγορία 2 – στοίχηματα, pool betting και αθλητικών στοιχημάτων

Κατηγορία 3 – παιχνίδια στο διαδίκτυο όπως πόκερ, ανταλλαγή στοιχημάτων, μπίνγκο, τουρνουά

Κατηγορία 4 – εταιρείες παροχής παιχνιδιών στο διαδίκτυο

Οι άδειες εκδίδονται για περίοδο τουλάχιστον πέντε ετών και μπορούν να παραταθούν για περαιτέρω περίοδο πέντε ετών κάθε φορά.

Προϋποθέσεις χορήγησης αδειών

Η απόκτηση άδειας διεξαγωγής τυχερών παιχνιδιών στο διαδίκτυο στη Μάλτα αποτελέι μια σοβαρή υπόθεση. Δεν αποτελεί μόνο ζήτημα καταβολής του απαιτούμενου τέλους. Υπάρχει μια λεπτομερής διαδικασία υποβολής αιτήσεων και ο αιτών και η προτεινόμενη πράξη υποβάλλονται σε λεπτομερή έλεγχο που αποσκοπεί να διασφαλίσει ότι τόσο η αίτηση όσο και ο αιτών πληρούν τις νομικές απαιτήσεις, όπως προβλέπεται από την τοπική και τη διεθνή νομοθεσία και τις οδηγίες. Σε μακροπρόθεσμη βάση, μια τέτοια αυστηρή διαδικασία αδειοδότησης είναι προς όφελος της ίδιας της επιχείρισης. Η απομάκρυνση των προβληματικών επιχειρήσεων μπορεί μόνο να ενισχύσει τη φήμη της δικαιοδοσίας μας, γεγονός το οποίο με τη σειρά του θα προβληματίσει σχετικά τις τις τοπικές αδειοδοτημένες εταιρίες.

Η διαδικασία αδειοδότησης είναι αρκετά εκτεταμένη, αλλά χάρη στον επαγγελματισμό των εμπλεκόμενων προσώπων, η διαδικασία αυτή δεν διαρκεί περισσότερο από δύο με τρεις μήνες.

Μαζί με την αίτηση για την άδεια τυχερών παιχνιδιών απαιτείται να προσκομισθούν επίσης τα ακόλουθα έγγραφα:

1. Λεπτομερές προφίλ της προωθούμενης εταιρείας,

2. Αντίγραφο των τελευταίων ελεγμένων λογαριασμών της προωθούμενης εταιρείας – όπου απαιτείται,

3. Ένα επιχειρηματικό σχέδιο που να δείχνει την οικονομική δραστηριότητα – συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας θέσεων απασχόλησης εφόσον υπάρχουν – που θα διεξαχθεί στη Μάλτα,

4. Ένα σχέδιο των εγκαταστάσεων που προορίζονται ως τηλεφωνικό κέντρο – όπου απαιτείται,

5. Προσωπικά στοιχεία όλων των μετόχων που κατέχουν πάνω από 5% στις τοπικές επιχειρήσεις,

6. Μια λεπτομερής επεξήγηση του λογισμικού που προτείνεται να χρησιμοποιηθεί από τον χειριστή

Βασικές προϋποθέσεις

1. Τόσο ο υλικός εξοπλισμό και όσο το λογισμικό που χρησιμοποιείται στις επιχειρήσεις πρέπει να βρίσκονται στη Μάλτα, και υπάρχουν εταιρείες που μπορούν να παρέχουν τέτοιου είδους υπηρεσίες χωρίς να απαιτείται ο αδειούχος να αποκτήσει τον δικό του υλικό εξοπλισμό ή εγκαταστάσεις της εφόσον δεν τα χρειάζεται,

2. Όλες οι άδειες εκδίδονται μόνο για εταιρείες που είναι εγγεγραμμένες στην Μάλτα,

3. Η εταιρεία πρέπει να ορίσει έναν από τους διευθυντές της ως βασικο ανώτερο υπάλληλο ο οποίος θα ενεργεί ως το κύριο κανάλι επικοινωνίας μεταξύ της Εποπτεύοσας Αρχής και της εταιρείας διεξαγωγής παιχνιδιών στο διαδίκτυο

Τέλη έκδοσης αδειών

Το κόστος που συνδέεται με την ηλεκτρονική αίτηση για έκδοση άδειας διεξαγωγής τυχερών παιχνιδιών στο διαδίκτυο είναι:

 Ποσό πληρωτεό για την υποβολή της άδειας – Ευρώ 2.350

 Ποσό πληρωτεό για την αναθεώρηση λογισμικού – Ευρώ 2.350

 Ποσό καταβλητέο όταν η άδεια εκδίδεται – Ευρώ 7.000

 Ποσό καταβλητέο κάθε επόμενο έτος – Euro 1200

Φορολογία

Μόλις εκδοθεί η άδεια διεξαγωγής τυχερών παιχνιδιών στο διαδίκτυο, ο σχετικός φόρος οφείλεται στην Εποπτεύουσα Αρχή από την πρώτη ημέρα LIVE διεξαγωγής εργασιών.

Ο φόρος παιχνιδιών ποικίλλει ανάλογα με την κατηγορία της άδειας που λαμβάνει κανείς:

Κλάση 1 – καθορίζεται σε Ευρώ 4.650 μηνιαίως για τους πρώτους 6 μήνες και Ευρώ 7.000 ανά μήνα που ακολουθεί,

Κλάση 2 – διεξαγωγή στοιχημάτων – 0,5% (μισό τοις εκατό) για τα ακαθάριστα ποσά των στοιχημάτων,

– Ανταλλαγή Στοιχημάτων – 0,5% (το ήμισυ του ενός τοις εκατό) επί των καθαρών κερδών

– Pool betting – 0,5% (το ήμισυ του ενός τοις εκατό) επί των συνολικών καταβληθέντων στοιχημάτων,

Κλάση 3 – 5% του καθαρού εισοδήματος,

Κλάση 4 – καθορίζεται σε ΜΗΔΕΝ ευρώ μηνιαίως για τους πρώτους 6 μήνες, σε Ευρώ 2.330 μηνιαίως για τους επόμενους έξι μήνες και ακολούθως σε Ευρώ 4, 660 σε μηνιαία βάση

Φορολόγηση των εταιρειών διεξαγωγής παιχνιδιών στο διαδίκτυο

Οι εταιρείες που έχουν συσταθεί στη Μάλτα φορολογούνται με συντελεστή 35%. Ωστόσο, ενόψει του γεγονότος ότι η Μάλτα έχει το σύστημα της φορολογίας, όπου οι φόροι που κατέβαλε η εταιρία μεταφέρονται στους μετόχους όταν καταβάλλονται τα μερίσματα, οι μέτοχοι δικαιούνται να ζητήσουν την επιστροφή του τυχόν επιπλέον φόρου που καταβλήθηκε από την εταιρεία το οποίο ξεπερνά τον προσωπικό τους συντελεστή φορολογίας. Σε περίπτωση μέτοχου μη κατοίκου της Μάλτας, ο προσωπικός φορολογικός συντελεστής φτάνει μόλις το 5%, που σημαίνει ότι ο εν λόγω μη κατοίκος μέτοχος έχει δικαίωμα επιστροφής των έξι εβδόμων του φόρου που καταβάλλεται από την εταιρεία.

Επιπλέον, στη Μάλτα δεν παρακρατείται φόρος για κάθε εξερχόμενη διανομή μερισμάτων. Το σύστημα επιστροφής και η απουσία της παρακράτησης φόρου μερισμάτων εξασφαλίζει ότι τα κέρδη που προέρχονται από εταιρείες τυχερών παιχνιδιών φορολογούνται και επαναπατρίζονται έξω από τη Μάλτα με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο.

Λοιπά Νομικά Ζητήματα

Η Μάλτα έγινε μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης την 1η Μαΐου 2004. Συνεπώς, οι εγγεγραμμένες στη Μάλτα εταιρείες έχουν το δικαίωμα να δραστηριοποιούνται στην ενιαία ευρωπαϊκή αγορά η οποία καλύπτεται από διάφορες οδηγίες. Δυστυχώς ο τομέας των τυχερών παιχνιδιών στο διαδίκτυο εξακολουθεί να είναι το αντικείμενο έντονων συζητήσεων μεταξύ των κρατών μελών και σήμερα η βιομηχανία αναμένει τα αποτελέσματα του GREEN PAPER που δημοσιεύθηκε το 2011. Συνεπώς, κάθε φορέας εκμετάλλευσης ενθαρρύνεται να εξοικειωθεί με τη νομοθεσία των αγορών όπου έχει θέσει τους στόχους του.

Η απόκτηση άδειας διεξαγωγής τυχερών παιχνιδιών στη Μαλτα δεν αποκλείει τον αδειούχο από την τήρηση των νόμων των άλλων χωρών.

Τι προσφέρει η Μάλτα

Φορολογικά οφέλη

 Χαμηλή φορολογία για επιχειρήσεις τυχερών παιχνιδιών στη Μάλτα,

 Φορολογική αποφυγή η οποία μπορεί να φτάσει το 5%,

 Ένα ευρύ δίκτυο συμφωνιών διπλής φορολογίας

Άλλα πλεονεκτήματα

 Ένα υγιές νομικό και οικονομικό σύστημα,

 Μια υγιής υποδομή τεχνολογιών πληροφόρησης και επικοινωνιών,

 Η νομοθεσία για στοίχηματα και για το ηλεκτρονικό εμπόριο,

 Ισχυροί ρυθμιστικοί φορείς,

 Μια σταθερή διεθνής φήμη,

 Ειδικευμένο εργατικό δυναμικό,

 Χαμηλό κόστος επιχειρηματικής δραστηριότητας,

 Τεχνολογιακή εξέλιξη στις εγκαταστάσεις τηλεπικοινωνιών,

 Μια εσωτερική αγορά πολιτών της ΕΕ που φθάνει τα 500 εκατομμύρια

Αποποίηση ευθύνσης

Οι παραπάνω πληροφορίες παρέχονται ως γενικός οδηγός και δεν επιτρέπεται να θεωρηθούν ως υποκατάστατο επαγγελματικής συμβουλής.

Ο κύριος George Farrugia είναι το ιδρυτικό μέλος της MGI Μάλτα. Παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε μαζί του στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση: [email protected]

 

This entry was posted in Δημοσιεύσεις. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.