Πρόγραμμα Παγκόσμιας Κατοικίας στη Μάλτα

Η κυβέρνηση της Μάλτας έχει δρομολογήσει το πολυαναμενόμενο νέο σχέδιο παραμονής για αλλοδαπούς, το οποίο θα αντικαταστήσει τους κανόνες για άτομα άψογης οικονομικής κατάστασης οι οποίοι δεν είναι κοινοτικοί υπήκοοι. Το πρόγραμμα εν συντομία: 1. Σύμφωνα με το Πρόγραμμα Παγκόσμιας Κατοικίας, η αξία της ακίνητης περιουσίας που αγοράστηκε στη Μάλτα από αλλοδαπούς πρέπει να είναι τουλάχιστον € 275.000. Ωστόσο , όταν το ακίνητο βρίσκεται στο νότιο τμήμα της Μάλτας ή στο Gozo, η ελάχιστη τιμή πρέπει να είναι € 220,000.

2 . Οι υποψήφιοι θα είναι επίσης επιλέξιμοι εφόσον ενοικιάζουν ακίνητα σε ετήσια βάση έναντι τιήματος ύψους € 9.600 ετησίως στη Μάλτα και € 8.750 στο Gozo ή στο νότιο τμήμα της Μάλτας.

3 . Η απαίτηση να τοποθετηθεί ομόλογο της κυβέρνησης ύψους € 500.000 και επιπρόσθετο ποσό € 150.000 ανά εξαρτώμενο έχει αφαιρεθεί .

4. Ελάχιστος φόρος θα πρέπει να καταβληθεί εκ των προτέρων μειωμένος έως και € 15.000 στο εισόδημα που προκύπτει στη Μάλτα, με περαιτέρω εισόδημα καταχωρημένο στο 15 %.

5. Οι κάτοικοι στο πλαίσιο του παρόντος προγράμματος και οι οικογένεις τους, θα πρέπει να καλύπτονται από ασφάλεια υγείας. Δεν θα είναι δικαιούχοι των δωρεάν υπηρεσιών υγείας του κράτους. Η εισαγωγή των νέων κανονισμών θα πραγματοποιηθεί με νομική ανακοίνωση στο τέλος του μήνα.

This entry was posted in Δημοσιεύσεις. Bookmark the permalink.

Comments are closed.