Σχέδια Επενδυτικών Κινήτρων – ( Μέρος 2 )

Η Μάλτα προσφέρει ένα εξαιρετικά φιλικό προς τις επιχειρήσεις περιβάλλον, και αυτό υποστηρίζεται από μια σειρά κινήτρων που προσφέρονται από την Μalta Enterprise, τον εθνικό οργανισμό ανάπτυξης, υπεύθυνο για την προώθηση και διευκόλυνση των διεθνών επενδύσεων στις νήσους της Μάλτας.

Παρακάτω σας παρουσιάζουμε μια γενική εικόνα των προαναφερθέντων κινήτρων ούτως ώστε να σας προσφέρουμε μια γενική ιδέα για μερικά από τα κίνητρα που διατίθενται .

Αυτή είναι η δεύτερη παρουσίαση σχετικά με το εν λόγω θέμα. Σας προτείνουμε επίσης να ανατρέξετε στο Μέρος 1 που έχει ήδη δημοσιευθεί σε αυτή την ιστοσελίδα.

Quality +

Αυτό το πρόγραμμα ενθαρρύνει ουσιαστικά τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (SME’s) για τη βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών, των προϊόντων και/ή διαδικασιών τους.

Το σύστημα αυτό παρέχει τη δυνατότητα:

•επίτευξης αναγνωρισμένων πιστοποιήσεων ποιότητας και σήματων ποιότητας, •επίτευξης αναγνωρισμένων περιβαλλοντικών πιστοποιήσεων, • απόκτησης άδειας franchise, • απόκτησης της άδειας που απαιτείται για τη συμμετοχή σε μια αλυσίδα δραστηριοτήτων .

Η επένδυση καλύπτει κατ ‘ανώτατο όριο €20.000 στις επιλέξιμες δαπάνες για εγκεκριμένα έργα μόνο, και θα είναι υπό τη μορφή έκπτωσης φόρου ίσης με το 150% των επιλέξιμων δαπανών .

Ψηφιακό μάρκετινγκ και ανάπτυξη εφαρμογών

Το σύστημα αυτό περιλαμβάνει την ενσωμάτωση των κοινωνικών μέσων μαζικής ενημέρωσης και του ψηφιακού μάρκετινγκ σε διάφορες πτυχές της λειτουργίας των επιχειρήσεων – κάτι που οι σύγχρονες επιχειρήσεις δεν μπορούν να αγνοήσουν. Με το καθεστώς αυτό, οι εταιρείες μπορούν να υιοθετήσουν περαιτέρω τις νέες τεχνολογίες και να επενδύουν σε καινοτόμα προγράμματα.

Το σύστημα παρέχει στις εταιρείες – οι οποίες αναζητούν ένα ψηφιακό παιχνίδι το οποίο θα χρησιμεύσει ως εργαλείο μάρκετινγκ για την προώθηση των προϊόντων τους online – έκπτωση φόρου που αντιστοιχεί στο 100 τοις εκατό του συνόλου των δαπανών υπεργολαβίας μέχρι το ανώτατο όριο των 15.000 ευρώ .

Σχέδιο Επιδότησης – Τομέας Φιλοξενίας

Ένας άλλος τομέας που προσφέρει εκτεταμένες δυνατότητες ανάπτυξης είναι ο τομέας της φιλοξενίας. Οι αλλαγές στα επιχειρηματικά μοντέλα απαιτούν από τους διαχειριστές στη βιομηχανία της φιλοξενίας να καινοτομούν και να ευθυγραμμίσουν την προσφορά τους με τις νέες προσδοκίες της αγοράς. Το Σχέδιο Επιδότησης που παρέχεται από τον οργανισμό Malta Enterprise προορίζεται για την υποστήριξη ξενοδοχίων, εστιατορίων και υπηρεσιών παροχής καταλύματος στην αναβάθμιση των δραστηριοτήτων τους και την προσφορά των προϊόντων τους, έτσι ώστε να προσφέρουν νέες και βελτιωμένες υπηρεσίες .

Εγκεκριμένα έργα μπορούν να λάβουν επιδότηση επιτοκίου που κυμαίνεται μεταξύ 1 % και 3 % επί των τόκων που καταβάλλονται σε ένα τραπεζικό δάνειο κατά τα πρώτα πέντε χρόνια της περιόδου του δανείου .Η επιχορήγηση μπορεί να καλύπτει δάνεια που απαιτούνται για την ανακαίνιση και την αναβάθμιση των εγκαταστάσεων.

This entry was posted in Δημοσιεύσεις. Bookmark the permalink.

Comments are closed.