Επενδύσεις στη Μάλτα

Η Μάλτα είναι ένας ελκυστικός προορισμός για τις βιομηχανικές επενδύσεις. Η γεωγραφική της θέση, οι σύγχρονες υποδομές, η επαρκή και ευέλικτη προσφορά εργασίας και η πολιτική σταθερότητα είναι μερικά από τα βασικά πλεονεκτήματα της.

Ο κατασκευαστικός κλάδος εξακολουθεί να είναι σχετικά ισχυρός και συμβάλλει σήμερα περίπου στο 13% της Ακαθάριστης Προστιθέμενης Αξίας ( ΑΠΑ ). Η οικονομική πολιτική της κυβέρνησης επικεντρώνεται στην παροχή βοήθειας προς τους παράγοντες της βιομηχανίας στον τομέα της εκμετάλλευσης των ξένων αγορών και στην αναδιάρθρωση των δραστηριοτήτων τους, με παράλληλη στόχευση στις νέες άμεσες ξένες επενδύσεις σε δραστηριότητες σχετικές με τις εξαγωγές. Στους τομείς-στόχους περιλαμβάνονται τα ηλεκτρονικά είδη, τα φαρμακευτικά προϊόντα, τα προϊόντα υγειονομικής περίθαλψης, οι πλαστικές ύλες, το καουτσούκ, η συντήρηση αεροσκαφών και άλλες παρόμοιες περιοχές σχετικά υψηλού κεφαλαίου οι οποίες δμιουργούν υψηλότερη προστιθέμενη αξία ανά εργαζόμενο .

Ως μέλος της ΕΕ, όλα τα προϊόντα τα οποία εξάγει η Μάλτα στην ΕΕ έχουν δασμολογικά ελεύθερη πρόσβαση. Η Μάλτα επωφελείται επίσης από τις εμπορικές συμφωνίες με ένα εκτεταμένο δίκτυο τρίτων χωρών και εμπορικών συνασπισμών.

Ο τομέας των υπηρεσιών έχει συμβάλει σημαντικά στην οικονομία της Μάλτας τα τελευταία χρόνια. Ένας από τους βασικούς στόχους της κυβέρνησης αποτελεί η συνέχιση της ανάπτυξης της χώρας σε ένα κέντρο για υπηρεσίες χρηματοπιστωτικής διαμεσολάβησης, με έμφαση στην ασφάλεια, τις διοικητικές πράξεις για τις επενδυτικές υπηρεσίες, την ανάπτυξη λογισμικού, το ηλεκτρονικό εμπόριο, τα τηλεφωνικά κέντρα, την εξ αποστάσεως εκπαίδευση, τα διεθνή συστήματα κρατήσεων και τις ηλεκτρονικές ανταλλαγές. Ο χρηματοοικονομικός και ασφαλιστικός τομέας συνεισφέρει περίπου στο 8,5% της ακαθάριστης προστιθέμενης αξίας της Μάλτας και η κυβέρνηση έχει δεσμευτεί να διπλασιάσει τη συμβολή αυτή μέχρι το 2015 .

Ο τουρισμός είναι ένας σημαντικός στυλοβάτης της οικονομίας της Μάλτας , συνεισφέροντας περίπου στο 20 % του ΑΕΠ. Το σημείο κορεσμού του αριθμού των επισκεπτών κατα τους καλοκαιρινούς μήνες έχει  ήδη επιτευχθεί και δίνεται έμφαση στη διαφοροποίηση και τη βελτίωση του τουριστικού προϊόντος. Η τάση αυτή υποστηρίζεται από τον πολλαπλασιασμό των νέων πολυτελή ξενοδοχείων και συνεδριακων εγκαταστάσων κατά τα τελευταία χρόνια, η επένδυση στο έργο «Grand Harbour cruise liner terminal» και οι μεγάλης κλίμακας οικιστικές και εμπορικές εξελίξεις στο Portomaso , το Tigne Point, το νησί Manoel και Cottonera .

Κατά τα τελευταία χρόνια η Μάλτα έχει αντιμετωπίσει μια απότομη ανάπτυξη στη βιομηχανία των on- line στοιχημάτων που εξυπηρετούν τις ξένες αγορές. Περίπου 400 διεθνείς εταιρείες τυχερών παιχνιδιών έχουν δημιουργήσει κατάστημα στη Μάλτα αντιπροσωπεύοντας περίπου το 10 % του συνόλου των online ιστοσελίδων τυχερών παιχνιδιών .

This entry was posted in Δημοσιεύσεις. Bookmark the permalink.

Comments are closed.