Κανόνες Προγραμματος Παγκόσμιας Κατοικίας

Οι  Κανόνες Προγραμματος Παγκόσμιας Κατοικίας (GRP Κανονισμός) τέθηκαν σε ισχύ την 1η Ιουλίου του 2013 και ισχύουν για υπηκόους τρίτων χωρών οι οποίοι δεν είναι πολίτες της ΕΕ, του ΕΟΧ ή υπήκοοι της Ελβετίας .

O κανονισμός GRP έχει σκοπό να αντικαταστήσει το καθεστώς διαμονής για άτομα άψογης οικονομικής κατάστασης τα οποία δεν είναι πολίτες της ΕΕ, του ΕΟΧ ή υπήκοοι της Ελβετίας.

Ο αιτών δεν πρέπει να είναι «επί μακρόν διαμένων» κάτοικος της Μάλτας, ως εκ τούτου, δεν θα πρέπει να έχει  ιδιότητα μακροπρόθεσμου κατοίκου αναφορικά με το καθεστώς των επί μακρόν διαμένοντων (υπήκοοι τρίτων χωρών), καθώς και να μην έχει διαμείνει νομίμως και συνεχώς στη Μάλτα για 5 χρόνια. Μετά την επιτυχή εφαρμογή του Κανονισμού GRP, ο αιτών θα επωφελείται από ένα ειδικό φορολογικό καθεστώς.

Ποιος μπορεί να υποβάλει αίτηση;

Τα κριτήρια επιλεξιμότητας ενός ατόμου το οποίο πρόκειται να επωφεληθεί από τον κανονισμό GRP είναι τα ακόλουθα :

1. Ο δικαιούχος είναι υπήκοος τρίτης χώρας και δεν είναι υπήκοος της Μάλτας, πολίτης του ΕΟΧ ή της Ελβετίας,

2 . Ο δικαιούχος δεν θα πρέπει να επωφελείται βάσει των κανονισμών σχεδίου κατοικίας, των κανόνων για άτομα άψογης οικονομικής κατάστασης τα οποία είναι πολίτες της ΕΕ / ΕΟΧ / υπήκοοι Ελβετίας ,των κανόνων για άτομα άψογης οικονομικής κατάστασης τα οποία δεν είναι πολίτες της ΕΕ, του ΕΟΧ ή υπήκοοι της Ελβετίας, των κανόνων προγράμματος Συνταξιοδότησης της Μάλτας, των κανόνων ειδικής απασχόλησης στην καινοτομία και την δημιουργικότητα ή των υψηλά ειδικευμένων προσώπικών κανόνων,

3 . Ο δικαιούχος θα πρέπει να έχει στην κατοχή «τίτλο κατοχής ιδιοκτησίας» σύμφωνα με τον ορισμό που αναφέρεται παρακάτω.

4. Ο δικαιούχος θα πρέπει να λαμβάνει σταθερούς και τακτικούς πόρους, επαρκείς για τη συντήρηση του ιδίου / της ιδίας και / των εξαρτωμένων του χωρίς να απαιτείται προσφυγή στο σύστημα κοινωνικής πρόνοιας της Μάλτας,

5. Ο δικαιούχος θα πρέπει να έχει στην κατοχή του έγκυρο ταξιδιωτικό έγγραφο,

6. Ο δικαιούχος θα πρέπει να έχει στην κατοχή του ασφάλιση ασθενείας αναφορικά με το σύνολο των κινδύνων στο σύνολο της ΕΕ, η οποία καλύπτει τους υπήκοους τη Μάλτας, για τον εαυτό του / της και / των εξαρτωμένων του,

7. Ο δικαιούχος θα πρέπει να μιλά άπταιστα τη μαλτέζικη γλώσσα ή την αγγλική γλώσσα ,

8. Ο δικαιούχος θα πρέπει να είναι ένα ικανό και κατάλληλο πρόσωπο.

Οι ανωτέρω προϋποθέσεις πρέπει να πληρούνται σε συνεχή βάση και θα πρέπει ο αιτών να αποδείξει, προς ικανοποίηση του Επιτρόπου Εσόδων, ότι πληρεί όλες τις προϋποθέσεις .

Φορολογική μεταχείριση

Οι κανόνες GRP προβλέπουν κατ ‘αποκοπή συντελεστή ύψους 15 % για κάθε εισόδημα που προκύπτει εκτός της Μάλτας και το οποίο παραπέμφθηκε στη Μάλτα ( «βάση εμβασμάτων» ), με ελάχιστη ετήσια φορολογική επιβάρυνση ύψους € 15.000 περίπου για κάθε φορολογικό έτος. Κάθε έσοδο του δικαιούχου, σύζυγου και των τέκων του δικαιούχου που δεν είναι φορολογείται σύμφωνα με τους κανόνες GRP σε ποσοστό 15 % υπόκειται σε κατ ‘αποκοπή συντελεστή  ύψους 35 %.

Πληρωμή φόρου

Ο φόρος καταβάλλεται είτε μέχρι την 30η Απριλίου του έτους που προηγείται του έτους της αξιολόγησης , είτε την ημέρα που το ειδικό φορολογικό καθεστώς χορηγείται .

Διαδικασία υποβολής αιτήσεων

Για να επωφεληθεί κάποιος με το ειδικό φορολογικό καθεστώς το οποιο διέπεται απο τους Κανόνες GRP, (α) το έντυπο της αίτησης και (β) ένα ερωτηματολόγιο θα πρέπει να υποβληθούν στον Επίτροπο Εσόδων διαμέσου της υπηρεσίας «Authorised Registered Mandatory» μαζί με ένα μη – επιστρεπτέο διοικητικό τέλος ύψους € 6,000 ( € 5,500 όπου η ιδιοκτησία είναι στο Νότιο μέρος της Μάλτας).

Τίτλος Κατοχής Ακίνητης Ιδιοκτησίας

Τίτλος Κατοχής Ακίνητης Ιδιοκτησίας ορίζεται η κατοχή ακίνητης περιουσίας που βρίσκεται στις νήσους της Μάλτας και χρησιμοποιείται ως κύρια κατοικία. Η ιδιοκτησία αυτή πρέπει είτε ( i ) να έχει αγορασθεί στη Μάλτα έναντι τιμήματος € 275.000 και άνω ή στο Gozo ή Νότια της Μάλτας έναντι τιμήματος όχι λιγότερο από € 220.000 είτε ( ii ) να πρόκειται για ακίνητο που βρίσκεται στη Μάλτα και ενοικάζεται έναντι τιήματος ύψους € 9.600 ετησίως ή να πρόκειται για ακίνητο που βρίσκεται στο Gozo ή Νότια της Μάλτας και να ενοικάζεται έναντι τιήματος ύψους €8.750 ετησίως.

Ορισμός του «Νότια της Μάλτας»

Αυτό περιλαμβάνει τις ακόλουθες πόλεις και χωριά :

Birzebbugia , Cospicua , Fgura , Ghaxaq , Gudja , Kalkara , Kirkop , Λούκα , Marsascala , Marsaxlokk , Mqabba , Paola , Qrendi , Safi , Σάντα Lucija , Senglea , Siggiewi , Tarxien , Vittoriosa , Xghajra , Zabbar , Zejtun , Zurrieq

Νομοθεσία αναφοράς

Νομική Σημείωση 167 του 2013

This entry was posted in Δημοσιεύσεις. Bookmark the permalink.

Comments are closed.