Οικονομικοί οργανισμοί

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Ο όρος «οικονομικός οργανισμός» ορίζεται υπό την Ευρωπαϊκή νομοθεσία ως έναν οργανισμό ο οποίος παρέχει οποιεσδήποτε οικονομικές υπηρεσίες. Στη Μάλτα, η δημιουργία και η αδειοδότηση ενός οικονομικού οργανισμού αποτελεί έναν σπιτικό «quasi bank» ο οποίος έχει την εξουσιοδότηση να πραγματοποιεί έναν αριθμό συγκεκριμένων δραστηριοτήτων οι οποίες ρυθμίζονται από την Πράξη περί Οικονομικών οργανισμών (Κεφάλαιο 376).

Αυτή η Πράξη παρέχει τη νόμιμη βάση για τους Οικονομικούς οργανισμούς οι οποίοι είναι:

α) ιδρυμένοι ή

β) λειτουργούν στη Μάλτα ή

γ) λειτουργούν από τη Μάλτα.

Το Άρθρο 2 ορίζει ως «Οικονομικό οργανισμό» οποιοδήποτε άτομο τακτικά ή συνήθως λαμβάνει εισοδήματα εκ συμμετοχής ή πραγματοποιεί οποιεσδήποτε από τις ακόλουθες δραστηριότητες για λογαριασμό αυτού»:

1. Δανεισμό (συμπεριλαμβανομένων προσωπικών δανείων, δανείων για υποθήκες, ανάληψη απαιτήσεων τρίτων με ή χωρίς πόρους, χρηματοδότηση εμπορικών συναλλαγών συμπεριλαμβανομένων αποδοχών),

2. Χρηματοδοτική μίσθωση,

3. Επισφαλές ή επιχειρηματικό κεφάλαιο,

4. Υπηρεσίες πληρωμής όπως αναφέρονται στο Δεύτερο Χρονοδιάγραμμα,

5. Έκδοση και διαχείριση άλλων μέσων πληρωμών (ταξιδιωτικές επιταγές και προσχέδια τραπεζιτών και άλλα παρόμοια εργαλεία) εφόσον η δραστηριότητα αυτή δεν καλύπτεται από το σημείο 4 παραπάνω,

6. Εγγυήσεις και εξασφαλίσεις,

7. Συναλλαγές για τους ίδιους ή για πελάτες σε:

α. εργαλεία της χρηματικής αγοράς (επιταγές, λογαριασμοί, πιστοποιητικά καταθέσεων, κλπ.),

β. συνάλλαγμα,

γ. εμπορεύσιμα προθεσμιακά συμβόλαια και επιλογές,

δ. εργαλεία συναλλάγματος και τόκων,

ε. μεταβιβάσιμα εργαλεία,

8. Αναλαμβάνει την έκδοση μετοχών και συμμετοχή σε αυτήν,

9. Υπηρεσίες χρηματιστή.

10. Έκδοση ηλεκτρονικών χρημάτων.

Η Πράξη ειδικά αναφέρει ότι για να είναι ένας Οργανισμός Οικονομικός οργανισμός, οι παραπάνω δραστηριότητες δεν θα πρέπει να χρηματοδοτούνται από καταθέσεις (ή από άλλα επιστρεπτέα κεφάλαια) από το κοινό όπως ορίζεται στην Τραπεζική Πράξη.

Επίσης το Άρθρο 3 της Πράξης ορίζει ότι δεν θα πραγματοποιηθεί καμία επιχειρηματική πράξη ενός Οικονομικού οργανισμού στην ή από τη Μάλτα εκτός από μια εταιρεία που κατέχει μια άδεια που της έχει παραχωρήσει η MFSA με αυτή την Πράξη.

Ορίζει επίσης ότι ένα άτομο δεν θα θεωρείται ως Οικονομικός οργανισμός εξαιτίας του γεγονότος ότι το άτομο είτε:

α. ανήκει σε έναν όμιλο εταιρειών και παρέχει οποιεσδήποτε από τις παραπάνω δραστηριότητες σε εταιρείες οι οποίες δεν είναι τράπεζες ή οικονομικοί οργανισμοί και που ανήκουν στον ίδιο όμιλο εταιρειών, ή

β. αντλεί και εκδίδει εμπορικά γραμμάτια κατά την κανονική πορεία της κερδοσκοπικής δραστηριότητας υπό συμφωνίες αγοράς ή υπό πωλήσεις με πίστωση όπου αντλούνται εμπορικά για την τιμή που οφείλεται.

Η Πράξη επίσης περιέχει ειδικές διατάξεις για τον κανονισμό των οικονομικών οργανισμών που παρέχουν υπηρεσίες πληρωμής με τους όρους της Οδηγίας περί Πληρωμών για Υπηρεσίες της ΕΕ (Οδηγία 2007/64/ΕΕ) και τους οικονομικούς οργανισμούς οι οποίοι εκδίδουν ηλεκτρονικά χρήματα σύμφωνα με την Οδηγία περί Ηλεκτρονικού χρήματος (Οδηγία 2009/110/ΕΕ).

Η Οδηγία επίσης αναφέρει και καθορίζει τις νόμιμες υποχρεώσεις και απαιτήσεις των οικονομικών οργανισμών και την ίδια αρμόδια αρχή. Εντούτοις, αυτές οι νόμιμες υποχρεώσεις και απαιτήσεις είναι λιγότερο επαχθείς από αυτές που συμπεριλαμβάνονται στην Τραπεζική πράξη. Τέτοια κριτήρια, μαζί με την εξουσία που παραδίδεται από την αρμόδια αρχή για να εκδίδει Κανόνες περί Οικονομικούς οργανισμούς, βεβαιώνουν ένα καθεστώς το οποίο μπορεί να εφαρμοστεί σε οποιοδήποτε οικονομικό οργανισμό, από έναν βασικό διανομέα που ασχολείται με την αγοραπωλησία ξένου συναλλάγματος και ταξιδιωτικών επιταγών μέχρι ενός οργανισμού που λειτουργεί σχεδόν σαν «quasi bank».

Για οικονομικούς οργανισμούς οι οποίοι αναλαμβάνουν τις δραστηριότητες 4 και 10 στο πρώτο μέρος της πράξης επωφελούνται από το δικαίωμα Ευρωπαϊκού διαβατηρίου για να προσφέρουν υπηρεσίες ή να ανοίξουν επιχειρήσεις σε άλλα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Μάλτα – το ισχυρό οικονομικό κέντρο της Μεσογείου.

Αν και η Μάλτα είναι το μικρότερο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αναδύεται ως ένα από τα πιο ταχεία οικονομικά αναπτυσσόμενα οικονομικά κέντρα στην Ευρώπη. Η Μάλτα είναι μια χώρα όπου ομιλείται η Αγγλική, τα Αγγλικά είναι η επίσημη γλώσσα μαζί με τα Μαλτέζικα. Μιλιέται και γράφεται παντού και αποτελεί τη γλώσσα που χρησιμοποιείται για την τοπική εκπαίδευση και τις επιχειρήσεις.

Η γεωγραφική τοποθεσία του νησιού είναι πλεονεκτική, καθώς βρίσκεται στο στρατηγικό σταυροδρόμι ανάμεσα στην Ευρώπη και την Αφρική. Η Μάλτα έχει μια μακρόχρονη και δυνατή δημοκρατική παράδοση και ως μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης εγγυείται ότι το δίκαιο είναι πάντα σεβαστό.

Η οικονομική και η φορολογική επίδοση τα τελευταία τρία χρόνια την κατατάσσουν στις καλύτερες χώρες της ΕΕ.

Η χώρα έχει ένα ισχυρό και ευέλικτο ελεγκτικό σώμα για τις οικονομικές υπηρεσίες γνωστό ως Malta Financial Services Authority (MFSA) (Αρχή χρηματικών υπηρεσιών της Μάλτας) το οποίο είναι εξαιρετικά προσβάσιμο και απαντάει στις ειδικές απαιτήσεις των πελατών. Η MFSA είναι υπεύθυνη για όλη τη δραστηριότητα οικονομικών υπηρεσιών με άδεια στα Νησιά.

Οι εταιρείες που εγγράφονται στη Μάλτα επωφελούνται από ένα περιβάλλον με αποτελεσματική φορολογία, ένα πλήρες σύστημα του κατά τεκμήριο κέρδους και συμφωνίες διπλής φορολόγησης σε πάνω από 50 χώρες.

Η Μάλτα αποτελεί ένα υψηλά αναπτυσσόμενο οικονομικό κέντρο όπου οι οικονομικές υπηρεσίες και η οικονομική διαμεσολάβηση και οι παρόμοιοι τομείς καταλαμβάνουν τώρα περίπου το 12% του ΑΕΠ. Οι εθνικές προβλέψεις βλέπουν αυτό το ποσοστό να διπλασιάζεται την επόμενη δεκαετία. Όλες οι εθνικές και οι διεθνείς συναλλαγές γίνονται αποτελεσματικά και με ασφάλεια από τράπεζες της Μάλτας και διεθνείς τράπεζες με τη χρήση της τελευταίας λέξης της τεχνολογίας.

Η Μάλτα προσφέρει εξαιρετικές ευκαιρίες για μετακίνηση των λειτουργιών οικονομικών υπηρεσιών με κόστος ζωής μικρότερο από το μισό στην ΕΕ, ένα ασφαλές και ευχάριστο εργασιακό περιβάλλον όπου οι νέες επιχειρηματικές πρωτοβουλίες είναι καλοδεχούμενες και ενθαρρύνονται.

Τελευταία ενημέρωση: 14.05.2012 – George Farrugia

This entry was posted in Δημοσιεύσεις. Bookmark the permalink.

Comments are closed.