Επιχειρηματική δραστηριότητα στη Μάλτα

Αυτός ο οδηγός είναι σχεδιασμένος για να σας δώσει μια ματιά στις επιχειρηματικές δραστηριότητες στη Μάλτα, όπως και για σχετικές γενικές πληροφορίες, οι οποίες θα είναι χρήσιμες σε οποιοδήποτε οργανισμό που σκέφτεται να ανοίξει μια επιχείρηση εδώ.

Ο πιο συνηθισμένος τρόπος να πραγματοποιήσει κάποιος επιχειρηματικές δραστηριότητες στη Μάλτα είναι μέσω μιας εταιρείας ή ενός τοπικού υποκαταστήματος μιας ξένης εταιρείας και αυτό το βιβλιαράκι έχει συνταχθεί κυρίως με αυτούς τους οργανισμούς στο μυαλό. Υπάρχουν και άλλοι πιθανοί οργανισμοί, για παράδειγμα Καταπιστευτήρια. Τέτοιοι οργανισμοί, όπως τράπεζες, ασφαλιστικές εταιρείες υπόκεινται σε ειδικούς κανονισμούς, οι οποίοι ίσως δεν αναφέρονται σε αυτό το βιβλιαράκι.

Με την ενσωμάτωση στην Ευρωπαϊκή Ένωση από την 1η Μαΐου 2004, οι παραπάνω πόλοι έλξης γίνονται ακόμα πιο σχετικοί για επενδυτές εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Click here to Read More