ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Επειδή από τη φύση μας επιδιώκουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα, η τιμολόγηση βάσει ώρας στην MGI Μάλτας έχει αποφευχθεί εδώ και πολύ καιρό.

Το επάγγελμα μας επικρίνεται συχνά για την τιμολόγηση της κάθε τηλεφωνικής συνομιλίας σε πολλαπλάσια των πέντε λεπτών, πρακτική η οποία συχνά οδηγεί τους πελάτες να επωμίζονται μεγάλα ποσά όταν επικοινωνούν με το λογιστή τους. Συνειδητοποιώντας το αυτό, το γραφείο μας υιοθετεί τη μεθοδολογία τιμολόγησης Value σύμφωνα με την οποία οι τιμές μας αντανακλούν το είδος της υπηρεσίας και την αξία που παρέχουμε στους πελάτες μας.

Πάνω απ ‘όλα, η ομάδα μας δίνει μεγάλη έμφαση στη σαφήνεια των τελών που έχουν συμφωνηθεί με τον πελάτη. Η πολιτική μας είναι να συμφωνηθούν τα καθήκοντά μας και οι αμοιβές μας πριν από την έναρξη συνεργασίας, με μηδενική ανοχή σε οποιαδήποτε αλλαγή χωρίς την προηγούμενη συγκατάθεση του πελάτη.

Η επιχείρησή μας επενδύει κυρίως στις σταθερές σχέσεις με τους πελάτες της, για αυτό και η σαφήνεια των καθηκόντων μας και των αμοιβών μας αποτελεί υψίστη προτεραιότητα.